X Window System desktop environments

Desktop enviroments có khá nhiều nhưng nổi bật hơn hết là KDE, GNOME, và XFCE

Đọc tiếp »