Một số phần mềm về file ISO


  • ISO Master:

với ISO master, bạn có thể tạo mới, chỉnh sửa file ISO một cách dễ dàng. Ngoài ra ISO master còn có chức năng xử lý boot record giúp tạo, thay đổi phần boot của file iso hay trích lấy phần boot từ 1 file iso… Đọc tiếp »

Posted in linux, ubuntu. Nhãn: . Leave a Comment »