đọc & ghi *.docx bằng openOffice

Nguồn: http://www.formatds.org/openxml-docx-suport-in-openoffice/

Hiện tại OpenOffice vẫn chưa hỗ trợ các định dạng của Microsoft Office 2007 sử dụng chuẩn openXML như docx…. Tuy nhiên ta có thể làm cho openOffice hỗ trợ openXML bằng cách cài đặt OpenXML Translator(hiện tại mới chỉ hỗ trợ định dạng .docx) Đọc tiếp »