Dream Linux 3.0- because dreams can come true…

Dream Linux vừa cho ra phiên bản 3.0 , 1 distro với phong cách Mac-like. So với phiên bản 2.x, phiên bản Dream 3.0 này được redesign lại hoàn toàn trên nền Debian Testing(code name: Lenny), thử Dream 3.0 mới biết được dev team làm việc như thế nào(không giống với 1 số distro chỉ update 1 số softs, đổi theme là có phiên bản mới.)

Điểm gì mới trong Dream 3.0: Đọc tiếp »

Mint 4.0 Daryna

Phiên bản Linux Mint 4.0 Daryna vừa ra mắt ngày 15/11, được phát triển trên Mint 3.1 Celena và Ubuntu 7.10 Gutsy. Daryna sử dụng các gói của Gutsy (kernel 2.6.22, Gnome 2.20, OpenOffice 2.3, Thunderbird 2.0…etc). Đọc tiếp »

Posted in distro, fun. Nhãn: , . Leave a Comment »