Ghi đĩa trong Linux

Việc tìm kiếm một phần mềm ghi đĩa trong Linux không còn khó khăn như trước.Xin giới thiệu 2 phần mềm ghi đĩa khá mạnh là GnomeBaker và K3B. Đọc tiếp »

Posted in linux. Nhãn: , , . 1 Comment »