Ephim và phụ đề tiếng Việt trên Linux

Bài viết sẽ hướng dẫn cách xem phim đã download từ ephim với phụ đề tiếng Việt. Ở đây tôi giả sử các bạn đã biết download phim và phụ đề trên ephim rồi

Posted in howto. Nhãn: , . 10 Comments »