Nautilus Scripts


Bạn sử dụng Nautilus trong GNOME? Và bạn cảm thấy nhàm chán với menu chuột phải nghèo nàn tính năng? Vậy tại sao không tự mình thêm vào đó những tính năng hữu dụng bằng những scripts đơn giản mang phong cách cá nhân? Đọc tiếp »

Posted in linux. Nhãn: , , . Leave a Comment »