Những mã nguy hiểm

Cảnh báo về những mã nguy hiểm

nguồn:http://ubuntuforums.org/announcement.php?a=54
Ngày càng nhiều những câu lệnh nguy hiểm mà có thể gây hại nghiêm trọng đến máy tính.Tôi xin nhắc các bạn hãy thận trọng khi ai đó bảo bạn hãy chạy một vài câu lệnh hay download scripts. Khi không chắc chắc an toàn, tốt nhất hãy đợi để có thêm ý kiến, sự giải thích hợp lý.Dưới đây là một số ví dụ phổ biến về những lệnh nguy hiểm.

Xin nói rõ đây là những mã thật sự nguy hiểm, không phải trò đùa, và đừng ngốc đến mức copy & paste những câu lệnh này!!!

DANGEROUS COMMANDS — look but DO NOT RUN.

Đọc tiếp »