Command trong Pidgin, Kopete


Trong linux 2 phần mềm chat nổi tiếng là Pigin và Kopete, nhưng có ai từng nghĩ có thể dùng command khi chat? Đọc tiếp »

Posted in fun, linux. Nhãn: , . 1 Comment »

Quyền root trong ubuntu


Trong ubuntu muốn dùng quyền root phải có sudo trước mỗi câu lệnh, làm như vậy khá là bất tiện, vậy có cách chuyển sang root luôn hay không? Đọc tiếp »

Posted in linux, ubuntu. Nhãn: , , . 3 Comments »