Khắc phục lỗi automount CD của Ubuntu khi sử dụng xvnkb


  1. Đặt vấn đề: Như đã đề cập, việc sử dụng bộ gõ xvnkb trong ubuntu gây ra một lỗi khá nghiêm trọng là không thể tự động mount CD. Và nguyên nhân của lỗi đó chính là do file reload của xvnkb, Đọc tiếp »
Posted in linux, ubuntu. Nhãn: , , . 2 Comments »