Install x-unikey in Linux


Các bộ gõ Tiếng Việt trong thế giới chim cánh cụt nổi tiếng nhất là xvnkb & x-unikey. Trong khi xvnkb chạy khá tốt trong GNOME & XFCE nhưng trong KDE lại thường gây ra lỗi là không thể login vào XWindow được, Vả lại xvnkb còn gây lỗi không thể automount CD trong ubuntu được. Bên cạnh đó x-unikey lại gõ rất tốt trong KDE, không bị lỗi automount CD như xvnkb nhưng hay bị lỗi với OpenOffice trong GNOME, XFCE. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách cài đặt x-unikey và khắc phục lỗi với openOffice nếu như sử dụng GNOME, XFCE

Đọc tiếp »

Posted in linux. Nhãn: , , . 2 Comments »