Linus vs GNOME


Linus Torvalds – cha đẻ của Linux đã tỏ ý không thích môi trường làm việc GNOME. Một ví dụ vào năm 2005 Torvalds đã phát biểu trên GNOME usibility list rằng “ Cá nhân tôi khuyến khích mọi người chuyển sang sử dụng KDE”

Đọc tiếp »

Posted in linux. Nhãn: , . 2 Comments »